ధనస్సు

ఈ రోజు 09 May 2021, Sunday

చేసే పనుల్లో అవగాహన లోపం లేకుండా చూసుకోవాలి. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోవాలి. బంధుమిత్రులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. అధికారులను మెప్పించడానికి కాస్త ఎక్కువ కష్టపడాల్సి వస్తుంది. శివ స్తోత్రం పఠించడం వలన మంచి ఫలితాలు పొందగలరు.

ఈ వారం

విజయసిద్ధి ఉంది. కీలక వ్యవహారాల్లో మీరు ఆశించిన సహాయం అందుతుంది. సాధించాలనే తపన మిమ్మల్ని ఉన్నతుల్ని చేస్తుంది. మీ మీ రంగాల్లో సమయానుకూలంగా ముందుకు సాగి అనుకున్నది సాధిస్తారు. మిత్రుల సలహాలు మంచినిస్తాయి. కీలక సమయాలలో ఆరోగ్యం మీకు సహకరిస్తుంది. అనవసర విషయాలతో సమయాన్ని పాడుచేయకండి. సూర్య  ఆరాధన శుభప్రదం.