మకరము

ఈ రోజు 17 September 2021, Friday

పలుకుబడి పెరుగుతుంది. ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటనలు. మిత్రుల నుంచి ధనలబ్ధి. భూలాభాలు. వ్యాపారాలలో మరింత అభివృద్ధి. ఉద్యోగాలలో హోదాలు కొనసాగుతాయి.

ఈ వారం

ప్రారంభించిన పనులలో ఇబ్బందులను అధిగమిస్తారు. ముఖ్య విషయాల్లో స్పష్టత లోపించకుండా చూసుకోవాలి. మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఊహించిన ఫలితాలను అందుతుంటారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో సమయస్పూర్తి అవసరం. బంధు,మిత్రులతో కొన్ని సందర్భాల్లో మొహమాటం లేకుండా స్పష్టంగా ఉండటమే మేలు. కలహాలకు దూరంగా ఉండాలి. రుణభారం పెరగకుండా చూసుకోవాలి. ఒత్తిడిలో నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. ఈశ్వర ఆరాధన శుభప్రదం.