మేషము

ఈ రోజు 09 May 2021, Sunday

మీ ప్రతిభకు పనితీరుకు అధికారుల ప్రశంసలు లభిస్తాయి. కుటుంబంలో ఆనందకర వాతావరణం నెలకొంటుంది. బంధుమిత్రుల వల్ల మేలు జరుగుతుంది. సుబ్రహ్మణ్య భుజంగస్తవం పఠించాలి.

ఈ వారం

ఉద్యోగంలో మంచి ఫలితాలున్నాయి. ధనధాన్యాలున్నాయి. గొప్ప శుభభవిష్యత్తు ఉంది. మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. నూతన వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తారు. విందు వినోద కార్యక్రమములలో పాల్గొంటారు. అవసరానికి తగిన సహాయం చేసేవారున్నారు. దగ్గరవారితో ఆనందాన్నిపంచుకుంటారు. కుటుంబసభ్యుల ఆలోచనలకు విలువనివ్వడం వలన సమస్యలు తగ్గుతాయి. ఒక ఇబ్బంది నుంచి బయట పడతారు. అభీష్టాలు సిద్ధిస్తాయి. సూర్య స్తుతి శుభాన్నిస్తుంది.