మేషము

ఈ రోజు 29 November 2021, Monday

కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందాన్ని పంచుకుంటారు. సకాలంలో బుద్ధిబలం బాగా పనిచేస్తుంది. ఆర్థిక ఫలితాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఒక విషయంలో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. గణపతిధ్యానం మంచిది.

ఈ వారం

మంచి ఫలితాలున్నాయి. మీ మీ రంగాల్లో బాగా రాణిస్తారు. శ్రద్ధతో పనిచేయండి. కార్యసిద్ధి ఉంది. ఒక శుభవార్త వింటారు. గతంలో పూర్తికాని పనులు ఇప్పుడు పూర్తవుతాయి. తోటివారితో సంతోషకరమైన కాలాన్ని గడుపుతారు. కొత్త విషయాలను తెలుసుకుంటారు. ఆర్థికంగా బలపడతారు. సమాజంలో మీ విలువ పెరుగుతుంది. ఉన్నతాధికారుల నిర్ణయాలు మీకు ఆనందాన్నిస్తాయి. ప్రయాణాలు విజయవంతమవుతాయి. సూర్య ఆరాధన ఉత్తమం.