మీనము

ఈ రోజు 09 May 2021, Sunday

అనుకూల ఫలితాలు సిద్ధిస్తాయి ఒక వ్యవహారంలో డబ్బు చేతికి అందుతుంది. ఒక వ్యవహరంలో మీ పేరుప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. విందు వినోద కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ చేయడం మంచిది.

ఈ వారం

అదృష్టం వరిస్తుంది. బంగారు భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగ, వ్యాపారాలలో గొప్ప ఫలితాలు ఉన్నయి. బుద్ధిబలం చురుగ్గా పనిచేస్తుంది. మీరు ఆశించిన ఆర్థిక ఫలితాలు వస్తాయి. చేపట్టిన పనులను ప్రణాళికతో పూర్తిచేయ గలుగుతారు. మానసికంగా ద్రుడంగా ఉంటారు. కార్యదీక్ష మిమ్మల్ని గొప్పవారిని చేస్తుంది. ఆత్మవిశ్వాసం ముందుకు నడిపిస్తుంది. ఎప్పటినుండో ఎదురుచూస్తున్న ఒక ఫలితం సిద్ధిస్తుంది. ఇష్టదేవతా ఆరాధన శుభప్రదం.