తుల

ఈ రోజు 17 September 2021, Friday

పనులు వాయిదా పడతాయి. ఆలోచనలు స్థిరంగా సాగవు. దూరప్రయాణాలు. బంధువులతో తగాదాలు. అనారోగ్యం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు నిదానిస్తాయి..

ఈ వారం

మంచికాలం ఉంది. కష్టాలను తట్టుకొని లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు. ఆశయాలు నెరవేరుతాయి. సమయానికి బుద్ధిబలం పనిచేస్తుంది. డబ్బును జాగ్రత్తగా ఖర్చు చేయాలి. కుటుంబసభ్యుల సహకారం ఉంటుంది. భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని నిర్ణయాలు తీసుకుంటే మేలు జరుగుతుంది. మొహమాటాలతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అవసరానికి తగినట్టు ముందుకు సాగడం మేలు. అపార్థాలకు తావులేకుండా చూసుకోవాలి. మనశ్శాంతి కోసం ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం శుభప్రదం. సుబ్రహ్మణ్యస్వామి స్తుతి శుభాన్ని కలిగిస్తుంది.