తుల

ఈ రోజు 09 May 2021, Sunday

మానసికంగా ద్రుఢంగా ఉంటారు. సమయస్ఫూర్తిగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో మీరు ఆశించిన ఫలితాలు వస్తాయి. దుర్గాస్తుతి చేయడం వలన మంచి ఫలితాలను పొందగలుగుతారు.

ఈ వారం

దైవబలం సదా కాపాడుతోంది. శ్రద్ధతో పనిచేయండి, కార్యసిద్ధి ఉంది. ఒక శుభవార్త వింటారు. గతంలో పూర్తికాని పనులు ఇప్పుడు పూర్తవుతాయి. తోటివారితో సంతోషకరమైన కాలాన్ని గడుపుతారు. కొత్త విషయాలను తెలుసుకుంటారు. ఆర్థికంగా బలపడతారు. సమాజంలో మీ విలువ పెరుగుతుంది. పై అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు ఆనందాన్నిస్తాయి. ప్రయాణాలు విజయవంతమవుతాయి. సూర్య ఆరాధన శుభఫలితాన్నిస్తుంది.