తుల

ఈ రోజు 29 November 2021, Monday

దైవబలం విశేషంగా రక్షిస్తోంది. ఆర్థికంగా అనుకూలమైన సమయం. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు ఉంటాయి. భవిష్యత్ ప్రణాళికలు వేస్తారు. అభివృద్ధి పథంతో ముందుకు సాగుతారు. విందువినోద కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఇష్టదైవారాధన శుభదాయకం.

ఈ వారం

శుభ ఫలితాలున్నాయి. వృత్తి, ఉద్యోగ, వ్యాపారాది రంగాల్లో ప్రోత్సాహకర వాతావరణం ఉంటుంది. శుభ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. అభివృద్ధిపథంలో ముందుకు సాగుతారు. మీ మీ రంగాల్లో గొప్ప ఫలితాలను పొందుతారు. అదృష్టవంతమైన కాలం నడుస్తోంది. చేసే పనులు వెంటనే సిద్ధిస్తాయి. ఆర్థికంగా మంచి ఫలితాన్నిస్తాయి. మొహమాటంతో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.ఒక వ్యవహారంలో మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఇష్టదేవతారాధన శుభదాయకం.