కన్యా

ఈ రోజు 29 November 2021, Monday

ఇబ్బందులను అధిగమిస్తారు. తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు. అవగాహనతో ముందుకు సాగండి. ఊహించిన ఫలితాలను పొందుతారు. కలహాలకు దూరంగా ఉండాలి. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. దుర్గాదేవి స్తోత్రం చదవాలి.

ఈ వారం

మొదలుపెట్టిన పనులను నిశితంగా ఆలోచించి ముందుకు సాగండి. ఇబ్బందులను అధిగమిస్తారు. తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు. అవగాహనతో ముందుకు సాగండి. ఊహించిన ఫలితాలను పొందుతారు. భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో ఆనందాన్ని నింపుతుంది. విందు, వినోద కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఒక సంఘటన ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. కలహాలకు దూరంగా ఉండాలి. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. దుర్గాదేవి స్తోత్రం చదవాలి.