వృశ్చికము

ఈ రోజు 09 May 2021, Sunday

శ్రమ ఫలిస్తుంది. ఉద్యోగంలో మంచి ఫలితాలు ఉన్నాయి. స్వస్థాన ప్రాప్తి ఉంది. శుభకార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. పెద్దల ఆశీర్వచనాలు మేలు చేస్తాయి. కొన్ని సంఘటనలు మిమ్మల్ని నిరుత్సాహపరుస్తాయి. దుర్గాస్తుతి పఠించాలి.

ఈ వారం

చేపట్టే పనుల్లో శ్రమ ఫలిస్తుంది. లక్ష్యసాధనలో సఫలీకృతులవుతారు. ముఖ్యవిషయాల్లో బాగా అలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. మీ స్వధర్మం మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది. ఉద్యోగ ఫలితాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. వ్యాపారంలో ఆర్థిక ఫలాలు మిశ్రమంగా ఉన్నాయి. అప్పులు పెరగకుండా చూసుకోవాలి. ఆధ్యాత్మికంగా అనుకూలిస్తోంది. వారం మధ్యలో మంచి చేకూరుతుంది. ఒక వార్త ఆనందాన్నిస్తుంది. లక్ష్మీదేవి నామస్మరణ మానసిక శక్తినిస్తుంది.