Subramanyastakam

Hey Swaminatha karunakara deena bandho,
Sree Paravatheesa mukha pankaja padma bandho,
Sreeshaadhi deva gana poojitha paada padma,
Valleesa-naadha mama dehi karaavalambham. 1

Devaadhi deva sutha, deva ganaadhi naadha,
Devendra vandhya mrudu pankaja manju paada,
Devarshi naarada muneedha sugeetha keerthe,
Valleesa-naadha mama dehi karavalambham. 2

Nithyaanna dhaana nirathaakhila roga haarin,
Bhaagya pradhaana paripooritha bhaktha kaama,
Sruthyaa-gama pranava vaachya-nija-swaroopa,
Valleesa-naadha mama dehi karavalambham. 3

Krounchaa surendra parigandana sakthi soola,
Chaapaathi-shasthra parimanditha divya paanai,
Sree kundaleesa-dhara thunda sikheendra vaaha,
Valleesa-naadha mama dehi karavalambham. 4

Devaadhi deva ratha mandala Madhya methya,
Devendra peeda nagaram druda chaapa hastham,
Sooram nihathya sura-koti-bhiradyamaana,
Valleesa-naadha mama dehi karavalambham. 5

Haaraadhi rathna mani yuktha kireeda haara,
Keyura kundala-lasath kava-chaabhiraamam,
Hey Veera thaaraka jayaa-mara brunda vandhya,
Valleesa-naadha mama dehi karavalambham. 6

Panchaaksharaadhi manu manthritha gaanga thoyai,
Panchaamruthai pramudhithendra mukhair muneendryai,
Pattaabhishiktha maghavatha nayaasa naadha,
Valleesa-naadha mama dehi karavalambham. 7

Sree kaarthikeya karunaamrutha poorna drushtya,
Kamaadhi roga kalushi krutha drushta chitham,
Sikthwa thu maamava kalaa- nidhi koti kaantha,
Valleesa-naadha mama dehi karavalambham. 8