కన్యా

ఈ రోజు 19 October 2021, Tuesday

ఈ వారం

వ్యాపారంలో ఆర్థికంగా మంచి ఫలితాలు ఉన్నాయి. లక్ష్యాన్ని చేరుకునే దిశగా ఆలోచించండి. ప్రయత్నం ఎంత బలంగా ఉంటే ఫలితం అంత శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మనోబలం తగ్గకుండా చూసుకోవాలి.ఎన్ని ఆటంకాలున్నా అనుకున్నది సాధిస్తారు. నూతన వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తారు. వారం మధ్యలో అనుకూల ఫలితాలు వెలువడతాయి. అస్థిర బుద్ధితో వ్యవహరిస్తారు. అనవసర ఖర్చులకు అడ్డుకట్ట వేయండి. విందు,వినోదాలతో కాలాన్ని గడుపుతారు. ఆదిత్య హృదయం చదివితే మంచిది.