కన్యా

ఈ రోజు 28 November 2020, Saturday

ఈ వారం

శుభయోగాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. మీమీ రంగాల్లో గొప్ప ఫలితాలు సాధిస్తారు. కాలం సంపూర్ణంగా సహకరిస్తోంది. అభివృద్ధికై చేసే పనులు విజయాన్నిస్తాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు ఉన్నాయి. తోటి వారి సహకారం అందుతుంది. ఆటంకాలు తొలగుతాయి. మిమ్మల్ని అభిమానించేవారు పెరుగుతారు. ఆర్ధికంగా ఒకమెట్టు పైకి ఎదుగుతారు. కుటుంబ వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది. పెద్దల ఆశీర్వచనాలుంటాయి. ప్రశాంతమైన జీవనం లభిస్తుంది. లక్ష్మీదేవి ఆరాధన శుభప్రదం.