సింహము

ఈ రోజు 30 September 2020, Wednesday

గ్రహాల స్థానాల వల్ల ఈ రోజు మీరు రాజకీయ రంగంలో మీరు విజయం సాధిస్తారు. అంతేకాకుండ సహచరుల నుంచి మద్దతు పొందుతారు. ఈ సమయంలో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆనందంగా ఉంటారు. మీ మనస్సు సంతోషంగా ఉంటారు. పోటీరంగంలో ముందుకు సాగుతుంది. నిలిచిపోయిన పనులు, వ్యవహారాలు పూర్తవుతాయి. జీర్ణక్రియ నెమ్మదిగా ఉండవచ్చు. ఆహారం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి. డబ్బు వచ్చినపుడు మీరు కూడా సంతోషంగా ఉంటారు. ఈ రోజు మీకు అదృష్టం 94 శాతం కలిసి వస్తుంది.

ఈ వారం

దైవబలం కాపాడుతోంది. అదృష్టవంతులవుతారు. తలపెట్టిన కార్యాల్లో మంచి ఫలితాలను సాధిస్తారు. మొదలుపెట్టిన పనులను విజయవంతంగా పూర్తిచేస్తారు. మనోబలంతో ముందుకు సాగండి మంచి ఫలితాలు సిద్ధిస్తాయి. ఉద్యోగ స్థితి అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక మెట్టుదిగి వ్యవహరించటంవల్ల అనుకూల ఫలితాలు సిద్ధిస్తాయి. సమాజంలో ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు దక్కుతుంది. సమయానికి నిద్రాహారాలు తప్పనిసరి. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి. ఈశ్వర నామస్మరణ మంచి జరుగుతుంది.