సింహము

ఈ రోజు 17 September 2021, Friday

కొత్త పనులు చేపడతారు. ఆత్మీయుల నుంచి సహాయం అందుతుంది. పాతమిత్రుల కలయిక. విందువినోదాలు. నూతన ఉద్యోగాలు దక్కుతాయి. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో చిత్రమైన సంఘటనలు.

ఈ వారం

అదృష్ట యోగం ఉంది. ముఖ్య విషయాల్లో సంకోచించకుండా మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఒక ముఖ్య వ్యవహారంలో సంపూర్ణ సహకారం లభిస్తుంది. అవసరానికి ఆర్థిక సహకారం లభిస్తుంది. వృత్తి, ఉద్యోగ, వ్యాపారాలలో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. వ్యాపార లాభాలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. అనవసర ఖర్చులు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. అనవసర వివాదాలలో చిక్కుకునే అవకాశం ఉంది. శత్రువులకు దూరంగా ఉండాలి. ఇష్టదేవతా ఆరాధన శుభప్రదం.