కర్కాటకము

ఈ రోజు 30 September 2020, Wednesday

ఈ వారం

అదృష్టం వరిస్తుంది. బంగారు భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగ, వ్యాపారాలలో గొప్ప ఫలితాలు ఉన్నాయి. బుద్ధిబలం చురుగ్గా పనిచేస్తుంది. మీరు ఆశించిన ఆర్థిక ఫలితాలు వస్తాయి. చేపట్టిన పనులను ప్రణాళికతో పూర్తిచేయగలుగుతారు. మానసికంగా ద్రుఢంగా ఉంటారు. ఆత్మవిశ్వాసం ముందుకు నడిపిస్తుంది. ఎప్పటినుంచో ఎదురుచూస్తున్న ఒక ఫలితం సిద్ధిస్తుంది. ఇష్టదేవత ఆరాధన శుభప్రదం.