మిథునము

ఈ రోజు 30 September 2020, Wednesday

ఈ వారం

చేపట్టే పనుల్లో శ్రమ ఫలిస్తుంది. పనులు చకచకా పూర్తవుతాయి. ముఖ్య విషయాల్లో బాగా అలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. మీ స్వధర్మం మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది. ఉద్యోగ ఫలితాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. వ్యాపారంలో మిశ్రమ ఫలితాలున్నాయి. అప్పులు పెరగకుండా చూసుకోవాలి. ఆధ్యాత్మికంగా అనుకులిస్తోంది. వారం మధ్యలో మంచి చేకూరుతుంది. ఒక వార్త ఆనందాన్నిస్తుంది. ఇష్టదేవతాస్మరణ మేలు చేస్తుంది.