వృషభము

ఈ రోజు 27 October 2020, Tuesday

ఈ వారం

విజయావకాశాలు అధికంగా ఉన్నాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో పనిచేసి అనుకున్న ఫలితాలను సాధిస్తారు. కొత్త వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. ఎప్పటికప్పుడు నూతన పద్ధతులను తెలుసుకుని అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు సాగుతారు. వ్యాపారంలో మిశ్రమ ఫలితాలు సూచితం. సమాజంలో మంచి పేరు సంపాదిస్తారు. వారాంతంలో శుభఫలితాలు ఉన్నాయి. హనుమత్ ఆరాధన మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది.