మీనము

ఈ రోజు 27 October 2020, Tuesday

ఈ వారం

మనస్పూర్తిగా చేసే పనులు వెంటనే సిద్ధిస్తాయి. చేపట్టే పనుల్లో ఊహించిన ఫలితాలు వస్తాయి. మీ స్వధర్మం మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది. మంచి మనస్సుతో ముందుకు సాగండి. సమస్యలు తగ్గుతాయి. అవసరానికి తోటివారి సాయం అందుతుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. మొహమాటంతో ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటారు. ధనలాభం సూచితం. అపరిచితులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. వచ్చిన అవకాశం చేజారకుండా చూసుకోవాలి. మంచి మనస్సుతో చేసే ఆలోచనలు గొప్ప భవిష్యత్తును ఇస్తాయి. ఈశ్వరారాధన మంచి ఫలితాన్నిఇస్తుంది.