మకరము

ఈ రోజు 19 October 2021, Tuesday

ఈ వారం

మీలోని నైపుణ్యంతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తారు. కాలానుగుణంగా ముందుకు సాగండి. చేపట్టే పనుల్లో విజయం సాధించే దిశగా ముందుకు సాగుతారు. అడ్డుతగిలేవారు ఉన్నారు. ఆర్థికాంశాలు అనుకూలిస్తాయి. సుఖసంతోషాలు ఉన్నాయి. వాదోపవాదాలతో కాలాన్ని వృథా చేయకండి. గొప్ప ప్రయత్నంతో ఆస్తి వృద్ది చెందుతుంది. ఒక వార్త సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది. బాధ్యతల్ని సమర్థంగా నిర్వర్తిస్తారు. శుభకార్య ప్రసక్తి ఉంది. విందు,వినోద కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆధ్యాత్మిక సంపదను పెంచండి. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. సూర్య ధ్యాన శ్లోకం చదవాలి.