మకరము

ఈ రోజు 31 July 2021, Saturday

శారీరక సౌఖ్యం కలదు. భవిష్యత్ ప్రణాళికలను రచిస్తారు. అవసరానికి డబ్బు చేతికి అందుతుంది. ప్రయాణాలలో ఆటంకాలు ఉంటాయి. సుబ్రహ్మణ్యస్వామిని ఆరాధిస్తే మంచిది.

ఈ వారం

ప్రారంభించిన కార్యక్రమంలో ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోవాలి. పట్టుదలే విజయానికి మూలం అని గ్రహిస్తారు. ఆరోగ్యం అనుకూలిస్తుంది. తోటివారితో సంభాషించేటప్పుడు ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించి మాట్లాడాలి. ఆస్తిని అభివృద్ధి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కొన్ని సంఘటనలు మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతాయి. కీలక వ్యవహారాలలో ముందడుగు పడుతుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. తోటివారి వల్ల మంచి జరుగుతుంది. ఆత్మీయుల సహకారం ఉంటుంది. అనవసర విషయాల్లో తలదూర్చకండి. ప్రయాణాలు విజయవంతం అవుతాయి. ఇష్టదేవతారాధన మనోధైర్యాన్ని పెంచుతుంది.