మేషము

ఈ రోజు 19 October 2021, Tuesday

ఈ వారం

శుభకాలమిది. చేపట్టిన పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. మీలోని నైపుణ్యంతో పెద్దలను ఆకట్టుకుంటారు. కీలక వ్యవహారాలలో మిత్రుల సహకారం లభిస్తుంది. మీ స్వధర్మం మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది. మీ అధికార పరిధి పెరుగుతుంది. బంధుమిత్రులను కలుస్తారు. ఎన్నాళ్ల నుంచో ఎదురు చూస్తున్న ఒక ఫలితం ఇప్పుడు వస్తుంది. స్థిరాస్తికి సంబంధించిన పనుల్లో ముందడుగు వేస్తారు. మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు అందుతాయి. కుటుంబంలో కొన్ని సమస్యలు వస్తాయి. లక్ష్మీధ్యానం శుభప్రదం.