మేషము

ఈ రోజు 30 September 2020, Wednesday

ఈ వారం

శుభయోగం ఉంది. ఆశించిన ఫలితాలు వస్తాయి. ఉద్యోగంలో మంచి భవిష్యత్తు ఉంది. మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. వ్యాపార పరంగా మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ధనధాన్యాలున్నాయి. నూతన వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తారు. విందు, వినోద కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. అవసరానికి తగిన సహాయం చేసేవారున్నారు. దగ్గరవారితో ఆనందాన్ని పంచుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యుల ఆలోచనలకు విలువనివ్వడం వలన సమస్యలు తగ్గుతాయి. ఒక ఇబ్బంది నుండి తప్పుకుంటారు. అభీష్టాలు సిద్ధిస్తాయి. సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరస్వామి సందర్శనం శుభప్రదం.